Úvod Členství CATEQ Informace o registraci

Informace o registraci

Informace o registraci


1. Jak se stát členem CATEQ

CATEQ rozeznává tři druhy členství:

 • Přímé – hráč je registrován v CATEQ, bez klubové příslušnosti
 • Nepřímé – hráč je registrován v CATEQ a je součástí teqballového klubu
 • Čestné – uděluje pouze CATEQ na základě zásluh a rozvoje sportu.

1.1. Postup Registrace jednotlivce - pro licence A, T, R

Registrace se provádí odesláním vyplněné „Žádosti o členství jednotlivce“:

 • elektronicky z webové stránky www.cateq.cz - registrace hráče
 • uhrazení registračního poplatku jednotlivce do 14 dní po odeslání žádosti (viz. 1.3.)
 • uhrazení členských příspěvků
  • neplatí pro registrace zaslané do 31.12.2019

Po úspěšné registraci a zaplacení registračního poplatku se žadatel stává přímým členem – bez klubové příslušnosti a ve lhůtě 14. pracovních dní mu bude odeslán členský průkaz na uvedenou adresu z žádosti.
Každý registrovaný člen obdrží licenci typu A – aktivní hráč. Po absolvování adekvátních školení a kurzů mu bude přidělen další typ licence (trenér, rozhodčí).

1.2. Postup Registrace klubu

Aby bylo možné registrovat nový klub, musí být klub právně založen a to buď jako nový spolek, nebo jako nový sportovní oddíl již existujícího spolku (více informací v dokumentu – Založení a registrace klubu).

Registrace se provádí odesláním vyplněné „Žádosti o registraci klubu“:

 • elektronicky z webové stránky www.cateq.cz - registrace klubu
 • uhrazení registračního poplatku klubu do 14 dní po odeslání žádosti (viz.1.3.)
 • uhrazení členských příspěvků
  • neplatí pro registrace zaslané do 31.12.2019

Po splnění výše uvedených podmínek bude klub oficiálně zaregistrován. Hráči spadající pod daný klub budou nepřímými členy CATEQ a ve lhůtě 14 pracovních dní klub obdrží členské průkazy svých hráčů.

1.3. Registrační poplatek

Registrační poplatek je jednorázový poplatek, který musí zaplatit každý žadatel o členství v CATEQ (vyjma čestných členů). Tato částka je odlišná dle požadovaného členství a pro rok 2019 je jeho výše následující:

 • přímé členství hráče do 18 let: 200,- Kč
 • přímé členství hráče nad 18 let: 500,- Kč
 • čestné členství – 0,- Kč
 • registrační poplatek klubu – 1500,- Kč
 • klub získá možnost:
  • zaregistrovat až 4 nové hráče nad 18 let ZDARMA
  • zaregistrovat až 2 nové hráče do 18 let ZDARMA

1.3.1. Platba registračního poplatku

Registrační poplatek se zasílá na účet CATEQ

 • Účet: 287213408/0300
 • Částka: dle kategorie
 • Variabilní symbol: vaše rodné číslo nebo vygenerované ID systému

Po zadání žádosti o registraci vám přijde email s platebními pokyny.

1.3.2. Potvrzení a přijetí platby RP

Potvrzení o přijetí platby CATEQ zašle na email uvedený v registrační žádosti. Daňový doklad, či fakturu o zaplacení RP CATEQ zašle pouze na žádost registrovaného a to buď emailem nebo poštou.

1.4. Členské příspěvky pro rok 2019

Pro rok 2019 nemusí žádný registrovaný hráč platit členské příspěvky. Povinnost platit členské příspěvky bude zavedena až pro rok 2020.

Hlavní partneři

AB design Czech s.r.o. Teq-shop.cz gScore Niceboy www.josport.cz

Základní informace

Historie teqballu v ČR se začala psát na začátku roku 2019, kdy byla založena Česká Asociace Teqballu - CATEQ, která se stala členem Fédération Internationale de Teqball - FITEQ.

Důležité odkazy

The FITEQ – Fédération Internationale de Teqball logo gScore logo

Mediální partneři


Najdete nás na sociálních sítích

CATEQ na Instagramu CATEQ na Facebook CATEQ na Twitteru